Terug naar overzicht
19 sep 1999 - 20 apr 2001Spel "Bingo"

BingoDownload Bingo (369 kB)

Beschrijving

Dit is een versie van het spel Bingo voor de PC. Je hebt hierbij pas bingo als je hele kaart vol is. Het werkt via een TCP/IP netwerk (dus ook via het Internet), maar werkt ook zonder netwerk (hoewel bepaalde software onderdelen voor het netwerk dan toch vereist zijn). Voor functionaliteit zonder netwerk heb je wel bingo kaarten op papier nodig, of je kunt virtuele bingo kaarten gebruiken op verschillende PCs in dezelfde ruimte, die mogelijk niet verbonden zijn met een netwerk. Zonder netwerk zou je ook gewoon tegen de computer kunnen spelen. Later zal het waarschijnlijk ook mogelijk worden gemaakt om bingo kaarten uit te printen.

Er schijnen nog wat problemen te zijn met het controleren van de kaart van de computer, als die wint. Er wordt aan gewerkt dit probleem op te lossen.

De geluiden zijn weggelaten wegens privacy redenen.

Het gebruik

Het 'server' programma, dat alle getallen gokt en verspreidt, en een overzicht bijhoudt, is te starten met BINGO.EXE. Je dient dit te starten voordat je het 'client' programma start met BINGOCLIENT.EXE, dat de bingo kaart bevat, en de getallen ontvangt.

Server

De server maakt alleen gebruik van een eventueel netwerk, als Netwerk is aangevinkt. Alleen dan kunnen andere clients deelnemen. Andere clients kunnen alleen verbinden met de server, als het spel nog niet is gestart (dat wil zeggen, zolang als getal een streepje (-) getoond wordt. Daarna worden clients die trachten te verbinden met de server, gedumpt. Nadat er op Reset is geklikt, kunnen er weer nieuwe clients deelnemen. De verbinding met alle clients wordt dan wel tijdelijk verbroken.
Door Automatisch aan te vinken, worden alle getallen automatisch, met een vertraging van het aantal seconden bij Vertraging, gegokt.
Met Gok kan er handmatig een getal worden gegokt.
Bij Aantal spelers wordt het aantal verbonden clients weergegeven.
Bij Nummers worden alle voorgaande getallen met rood aangegeven.

Client

Bij het starten wordt er om verschillende instellingen gevraagd. Door gewoon op OK te klikken wordt een simpele virtuele netwerkkaart gemaakt, die geen gebruikmaakt van het netwerk. Door op een getal te klikken wordt het met blauw gemarkeerd.

Door bij het starten Netwerk spel aan te vinken, het IP adres van de server in het vak met 10.1.1.1 te typen en dan op OK te klikken wordt een netwerk speler gemaakt. Er is geen limiet op het aantal netwerk spelers. Je moet op Bingo klikken als je alle getallen op je kaart goed hebt. De server zal dan de getallen van je kaart controleren, en als alles klopt, het nieuws verspreiden over het netwerk.

Door bij het starten Netwerk spel aan te vinken, het IP adres van de server in het vak met 10.1.1.1 te typen (zonder netwerk type je hier 127.0.0.1), het rondje bij Computer te kiezen en dan op OK te klikken wordt een computer "netwerk" speler gemaakt. Dit zou zelfs moeten werken zonder dat je daadwerkelijk een netwerk hebt (door middel van het IP adres 127.0.0.1), let wel dat je dan toch Netwerk in het server programma moet aankruisen. De computer werkt helemaal automatisch, en zou zelf door moeten geven wanneer hij bingo heeft.

De geluiden zijn weggelaten, maar het is wel mogelijk zelf geluiden op te nemen. Maak dan geluiden met de volgende bestandsnamen (die voor zichzelf spreken):
1.wav, 2.wav, 3.wav, 4.wav, 5.wav, 6.wav, 7.wav, 8.wav, 9.wav, 10.wav, 11.wav, 12.wav, 13.wav, 14.wav, 20.wav, 30.wav, 40.wav, 50.wav, 60.wav, 70.wav, 80.wav, 90.wav, en.wav.